Isang YUN Trio
Prague

Soubor, který se hlásí k odkazu komorního díla významného korejského skladatele, autora, jenž se zásadně podílel na formování poválečné evropské hudební avantgardy, je v mezinárodním kontextu elitní formací předních českých sólistů. Když v roce 2005 začala Kateřina Englichová spolupracovat s Vilémem Veverkou, byla hudba Isanga Yuna jedním z prioritních cílů. Je logickou reakcí, že se po cca pěti letech spojili s mladým violoncellistou Petrem Nouzovským se záměrem, systematicky se věnovat a interpretovat hudbu 2.poloviny 20.století, specielně dílo Isanga Yuna. V roce 2010 soubor odstartoval svou činnost debutem na prestižním mezinárodním festivalu Pražské jaro. Unikátní spojení hoboje, harfy a violoncella nabízí exklusivní barevné kombinace a naprosto ojedinělé možnosti interpretace komorní hudby. Jinými slovy se dá říci, že jde v tom nejlepším slova smyslu o výjimečnou „obhajobu“ současného umění...

<< Zpět na ansámblyCZ EN